Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
: +90 212 215 53 83
"> : info@tayfunturkaslan.com">
: +90 533 144 56 13 : +90 212 215 53 83
: info@tayfunturkaslan.com

Migren Ameliyatı

Migren Ameliyatı

Dekompresyon olarak da kullanılan sinirlerin serbestlemesine ve rahatlamasına dayalı operasyona migren ameliyatı denir. Cerrahlar tarafından yapılır. Yapılan araştırmalara göre tanımlanmış 4 ana tetikleyici sinir alanı vardır. Aynı zamanda bunlara ek olarak 4 tane minör başlatıcı sinir bölgesi daha tanımlanmıştır.

 

Ana tetikleyici bölgelerin listesi;

  1. Alın
  2. Şakak
  3. Burun
  4. Ense Kökü

Minör başlatıcı bölgelerin listesi

Orikulotemporal, küçük oksipital, alın sinirinin yan dalı olarak bilinmektedir.

  1. Alın ana bölgesi; “supraorbital” ve “supratrochlear ” bu bölgede bulunur. Kesiler saç içinden 1 cm’lik olacak şekilde yapılır ve endoskopik kameralar kullanılarak serbestlenir. Bazı hastaların alın bölgesi normalden uzun ya da alın kavsi fazladır. Bu hastalara işlem için üst göz kapağı kıvrımından girilir ve sinirler serbestleştirilir. İyileşme üst gözkapağında daha çabuk olur. Sonuç olarak amaç; endoskopik veya açık tekniklerde sinirler üzerinde oluşan baskının ve iltihap yangının ortadan kaldırılmasıdır.
  2. Şakak ana bölgesi;burada sinir büyük çiğneme kasının içinden geçer. Tıptaki ismi “Zygomaticotemporal” dır. Bölgedeki kasın aşırı aktivasyonu sinirde baskı oluşturur ve enflamasyona neden olur. Endoskopik işlem daha çok şakak migreni olan kişiler tarafından tercih edilir. Bazı hastalar endoskoppik yönteme uygun değildir bu hastalarda göz kapağı kas içi ya da kesilerin saçtan yapılması yoluyla işlem yapılır.
  3. Nasal ana bölge; “trigeminal” kafa sinirinin burundan alınan hava yoluyla kıkırdaklar arasında sıkışmasını ve oluşup gelişen iltihabi yangının sinirde oluşan hassasiyetini artırması olarak bilinir. Bu da bölgenin tetikleyici özelliği taşımasının ana nedenidir. Alanda yapılan cerrahi işlemleri sıralayacak olursak,burun orta kıkırdağı,konkalara ya da hava pasajındaki kontakt noktalardır. Açık cerrahi veya direkt cerrahi yöntemlerle yapılır.
  4. Ense kökü ana bölgesi; 3-4 cm olarak açılan kesiler kafa arasında olan saçlı derideki bölgeye uygulanır. Amaç büyük oksipital sinirleri serbestleştirmektir. Ense kökü bölgesinde işlem direkt cerrahi ile uygulanır. Mikrovasküler bir dekompresyonun gerekmesi sinir damar eşliği olduğunda uygulanır. Mikrocerrah, bu bölge için yararlanılması gereken prensiplerdir.

Minor Tetikleyici Bölgeler

Migrenin tetiklenmesi saydığımız alanlarda sık rastlanılmaz. Yapılan muayenede bölgeye bastırınca hassasiyet oluşur. Hassas bölgeler için tedavi esnasında minik kesiler oluşturularak damarsal ve sinirsel bağ serbestleştirilir.